DWF

Faaliyet Alanları

  • Uygulamalar
    Rekabet

    OGB Avukatlık Ortaklığı, birleşme ve devralma müzakereleri, ortak girişimler, yatay ve dikey kısıtlamalar, yıkıcı fiyatlandırma, tekelleşme, hâkim durumun kötüye kullanılması, fikri mülkiyet konuları, sektöre özgü mevzuat, kamu alımları ve tüketicinin korunması hususlarında müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz, Rekabet Kurulu izni alınması, rekabet hukukuna aykırılık ile ilgili soruşturmalar, ticari anlaşmalar ile lisans, acentelik, franchise ve dağıtım sözleşmeleri konularında da müvekkillerine hizmet vermektedir.