DWF

Faaliyet Alanları

  • Uygulamalar
    Doğrudan Yabancı Yatırımlar

    OGB Avukatlık Ortaklığı, yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırımlarının her alanında, şirket ve şube ile irtibat büroları kurma, kurumsal yönetim ve kontrol değişikliği, hissedar hakları, yönetim yükümlülükleri, satın almalar ve teşvikler gibi diğer hususlar dâhil olmak üzere, lisans, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku ve genel şirketler hukuku konularında danışmanlık vermektedir.

    OGB Avukatlık Ortaklığı'nın bu alandaki çalışmaları aynı zamanda, sermaye piyasaları, döviz düzenlemeleri ve saklama hizmetleri hakkında hukuki danışmanlık da dahil olmak üzere, Türkiye'deki portföy yatırımları ile ilgili hukuki konularda müvekkillerine danışmanlık vermeyi de kapsamaktadır.