DWF

Faaliyet Alanları

  • Uygulamalar
    Fikri Mülkiyet

    OGB Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerine Türkiye'de fikri mülkiyet haklarını edinme, devretme ve koruma konularında destek olmaktadır. Büromuz; marka, telif hakkı ve patent başvurularının hazırlanması, dokümantasyon işlemlerinin yürütülmesi ve takibi ile lisans ve teknoloji devir sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hizmetlerimiz; hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, taklit ve korsan ürünler araştırma ve bütün bu konularda danışmanlık verilmesini içermektedir.

    OGB Avukatlık Ortaklığı bunların yanı sıra, müvekkillerine alan adı, sahtecilik ve haksız rekabet davaları ile ticari sır ihlalleri konusunda da danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.