DWF

Sektörler

  • Uygulamalar
    Kamu Sektörü

    OGB Avukatlık Ortaklığı, ulusal ve yerel yönetim, sağlık, eğitim, dernekler ve vakıflar ile sosyal girişim alanlarında uzmanlığa sahip avukatları ile müvekkillerine hizmet vermektedir. Kamu sektörünün birçok farklı kolundaki tecrübesini hem kamu kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kuruluşları hem de kamu-özel iş birlikleri, özel sektör tedarikçileri ve bunlarla bağlantılı iş ortaklarıyla çalışırken bir araya getirmektedir.