DWF

Servisler

  • Uygulamalar
    Sözleşme Yönetimi

    OGB Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerinin sözleşme şablonları arasında tutarlılık oluşturmasına, yeknesaklığı sağlamalarına ve sözleşmeleri şablonlar üzerinden otomatik bir biçimde hazırlayacak yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Büromuz ayrıca sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi esnasında danışmanlık hizmeti ve yabancı dil desteği de sağlamakta, sözleşme yönetimi desteği ile; müvekkillerin sözleşmesel risklerini yönetmelerini, doğru sözleşme verilerini kullanarak karar verme süreçlerini iyileştirmelerini ve maliyetleri düşürmelerine imkân tanımaktadır.