DWF

Faaliyet Alanları

  • Uygulamalar
    Vergi

    Vergiye ilişkin değişen mevzuat ve kararlar hemen hemen her sektörü etkilemekte ve bireylere, özel ve halka açık şirketlere benzer şekilde zorluklar ve riskler çıkartmaktadır. Bu kapsamda OGB Avukatlık Ortaklığı, vergi yapılandırması ve yeniden yapılandırma projelerinde vergisel açıdan en avantajlı hissedarlık, finansman ve dış ticaret modellerinin belirlenmesi konularında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz ayrıca, işlem ve yatırımların en iyi şekilde yapılandırılması amacıyla müvekkillerine özel hizmetler sunmaktadır.