DWF

Faaliyet Alanları

  • Uygulamalar
    Uyuşmazlık Çözümü

    OGB Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerini çeşitli uyuşmazlıkların çözümü konusunda gerek Türk mahkemelerinde gerek tahkim süreçlerinde tecrübeli avukatlarla temsil etmektedir. Avukatlarımız, her bir ihtilafı somut olay özelinde dikkatlice değerlendirerek müvekkillerimizin ticari menfaatlerini ön planda tutmaktadır. Bu yaklaşım ile büromuz gerektiğinde uzlaşmayı tercih ederek, gerektiğinde ise yasal süreçleri işleterek etkili sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir.

    OGB Avukatlık Ortaklığı bu kapsamda, müzakere aşamasından çözüm sonrası ortaya çıkan kararların tanınması, tenfizi, icrası veya iptali aşamasına kadar tüm süreçlerde müvekkillerine hizmet vermektedir.